OC przewoźnika drogowego


OC przewoźnika drogowego

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna przewoźnika drogowego za towar, który przewozi na podstawie zawartej umowy na przewoź towarów w ruchu krajowym lub międzynarodowym. Przewoź może być realizowany za pomocą własnych środków transportu lub poprzez podwykonawców ubezpieczonego.

Odpowiedzialność obejmuję utratę, ubytek lub uszkodzenie przyjętego do przewozu towaru od momentu otrzymania towaru do jego wydania odbiorcy. Odpowiedzialność z polisy regulują przepisy prawa przewozowego i ogólne warunki ubezpieczenia towarzystwa Ubezpieczeniowego.

Towarzystwa również często mają w swojej ofercie już w podstawowym zakresie:
pokrycie uzasadnionych kosztów procesu związanych z dochodzeniem roszczeń przez poszkodowanego,
pokrycie koszty wynikających z zastosowania środków podjętych w celu zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów, jeżeli były celowe, chociażby okazały się bezskuteczne,
pokrycie kosztów związanych z koniecznością przeładunku towaru lub jego przechowania.
Zakres ubezpieczenia może być rozszerzony za opłatą dodatkowej składki o wiele różnych dodatkowych opcji, które nie kiedy są bardzo przydatne w wykonywaniu zarobkowych przewozów towarów.

Zaletą tego ubezpieczenia jest minimum formalności podczas zawierania polisy ubezpieczenia.

  SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

  WYŚLIJ NAM ZAPYTANIE

  Zapytanie firma

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Przemysław Mazur Centrum Finansowo-Ubezpieczeniowe danych osobowych podanych w formularzu kontaktowym w celu zainicjowania kontaktu i uzyskania informacji zwrotnej. Klauzula informacyjna RODO.

  © Przemysław Mazur – ubezpieczenia 2014-2020. Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i wykonanie: Kiba Studio

  © Przemysław Mazur – ubezpieczenia 2014-2021. Wszelkie prawa zastrzeżone.

  Polityka prywatności / Klauzula informacyjna RODO

  Informacja o dystrybutorze ubezpieczeń

  © Przemysław Mazur – ubezpieczenia 2014-2021. Wszelkie prawa zastrzeżone.

  Polityka prywatności / Klauzula informacyjna RODO

  Projekt i wykonanie: KIBA Studio