INFORMACJA O DYSTRYBUTORZE UBEZPIECZEŃ

INFORMACJA O DYSTRYBUTORZE UBEZPIECZEŃ:

Dane agenta: Nazwa: Przemysław Mazur Centrum Finansowo-Ubezpieczeniowe z siedzibą we Wrocławiu, ul. Horbaczewskiego 29a (kod pocztowy 54-130), nr wpisu do rejestru agentów 11157281/A.

Dane agenta ubezpieczeniowego / agenta oferującego ubezpieczenia uzupełniające można sprawdzić w rejestrze agentów publikowanym na stronie Komisji Nadzoru Finansowego pod adresem: https://rpu.knf.gov.pl/search/agent. Współpraca z zakładami ubezpieczeń: Agent działa na rzecz wielu zakładów ubezpieczeń. Wynagrodzenie dystrybutora: Dystrybutor w związku z proponowanym zawarciem umowy ubezpieczenia otrzymuje prowizję stanowiącą określony procent zainkasowanej przez ubezpieczyciela składki ubezpieczeniowej. Dodatkowo, w razie spełnienia wymogów regulaminowych konkursu sprzedażowego, w którym dystrybutor bierze okresowo udział, może uzyskać wynagrodzenie w postaci nagrody pieniężnej lub rzeczowej. Dystrybutor ma również możliwość wzięcia udziału w programach rozwoju i wsparcia zawodowego organizowanych przez i na koszt ubezpieczyciela.

Procedura reklamacyjna: W zakresie związanym z udzielaną ochroną ubezpieczeniową reklamacje bądź skargi należy złożyć właściwemu ubezpieczycielowi, z którego produktem ubezpieczeniowym związana jest reklamacja, zgodnie z procedurą reklamacyjną przewidzianą w tym towarzystwie ubezpieczeń, wskazana w ogólnych warunkach ubezpieczeń do danego produktu ubezpieczeniowego bądź na stronie internetowej tego towarzystwa. Agent informuje również, że w zakresie pozasądowego rozwiązywania z nim sporów, klient może wystąpić z wnioskiem do Rzecznika Finansowego.

Akcje i udziały w zakładach ubezpieczeń: Dystrybutor nie posiada akcji/udziałów jakiegokolwiek zakładu ubezpieczeń uprawniających co najmniej do 10% głosów na walnym zgromadzeniu/zgromadzeniu wspólników.

FORMULARZ KONTAKTOWY

Zapytanie firma

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Przemysław Mazur Centrum Finansowo-Ubezpieczeniowe danych osobowych podanych w formularzu kontaktowym w celu zainicjowania kontaktu i uzyskania informacji zwrotnej. Klauzula informacyjna RODO.

© Przemysław Mazur – ubezpieczenia 2014-2020. Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i wykonanie: Kiba Studio 

Polityka prywatności / Klauzula informacyjna RODO

© Przemysław Mazur – ubezpieczenia 2014-2021. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Polityka prywatności / Klauzula informacyjna RODO

Informacja o dystrybutorze ubezpieczeń

© Przemysław Mazur – ubezpieczenia 2014-2021. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Polityka prywatności / Klauzula informacyjna RODO

Projekt i wykonanie: KIBA Studio