Wrocław, Horbaczewskiego 29a
 
 
Gwarancje ubezpieczeniowe


Coraz bardziej popularną formą zabezpieczenia w prowadzonych interesach i wykonywanych kontraktach stają się gwarancje ubezpieczeniowe. W dzisiejszych czas stając do przetargu przedsiębiorca musi wpłacić wadium, które coraz częściej jest bardzo wysokie, co jednocześnie powoduje zamrożenie własnej gotówki, która nie raz byłaby potrzebna na zakup np. wyposażenia do firmy. W innych przypadkach podczas realizacji kontraktu na poczet niewykonania umowy lub usunięcia powstałych usterek beneficjent zatrzymuje np. 20% kwoty należnej z umowy na trzy lata. Te dwa przykłady pokazują, że firma, która chciałaby realizować dużą ilość kontraktów jednocześnie ma ulokowaną dużą kwotę gotówki, której nie może w razie potrzeby szybko odzyskać. I co w takiej sytuacji?

Gwarancje ubezpieczeniowe są formą zabezpieczenia sprawiającą, że firma nie musi stają do przetargu wpłacać ustalonego wadium lub w realizacji kontraktu nie ma zabezpieczanej gotówki na poczet nienależytego wykonania umowy lub usunięcia usterek. Podpisują umowę o udzielanie gwarancji opłacacie Państwo ustalona składkę za gwarancję i przedstawiacie ją beneficjentowi. W tym momencie nasi Klienci mają tak potrzebną w dzisiejszych czasach gotówkę na własnym koncie. Jak widać zaletą gwarancji ubezpieczeniowych jest możliwość obracania własną gotówką bez zatrzymywania jej u beneficjenta. Jednocześnie zwiększając swoją wiarygodność.

Nasza oferta obejmuje przygotowanie dla Państwa umowy o udzielanie gwarancji ubezpieczeniowych w najkorzystniejszej wariancie danego Towarzystwa Ubezpieczeniowego. Gwarancje jakie możemy Państwu zaproponować:
  • Gwarancja ubezpieczeniowa zapłaty wadium
  • Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania kontraktu
  • Gwarancja ubezpieczeniowa właściwego usunięcia wad lub usterek
  • Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania umowy i usunięcia wad
  • Gwarancja ubezpieczeniowa zwrotu zaliczki 
Każdy wniosek jest rozpatrywany indywidualnie pod kontem możliwości udzielenia gwarancji jak i warunków.

Zachęcamy do kontaktu z naszym biurem w celu omówienia się na spotkanie.


 
 
 
© Przemysław Mazur - ubezpieczenia 2014. Wszelkie prawa zastrzeżone.  Projekt i wykonanie: Kiba Studio