Wrocław, Horbaczewskiego 29a
 
 
Cargo


Ubezpieczenie mienia w transporcie CARGO skierowane jest do przedsiębiorców (producentów, handlowców), którzy w swojej działalności muszę importować lub exportowa towar. Ubezpieczenie chroni przewożony towar, który jest niekiedy bardzo narażony na uszkodzenie, zniszczeniu lub kradzież. Zakres ochrony obejmuje również moment załadunku i rozładunku jak i również fazy przeładunkowe. Ubezpieczenie mienia w transporcie można wykupić w zakresie krajowym i międzynarodowym,  do którego są wykorzystywane różne środki transportu. Dużą zaletą tego ubezpieczenia jest możliwość wykupienia ochrony na jednostkowy przewoź lub na określą ilość w okresie obowiązywania polisy. Dla przedsiębiorców, którzy wykonują duża ilość przewozów nie do określenie w momencie zwarcia polisy jest również możliwość podpisania umowy z zaliczkową składką, resztę składki wpłaca Klient po rozliczeniu przewozów na koniec trwania polisy.

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje w zależności od wykupionego zakresu szkody powstałe w wyniku:

deszczu nawalnego, eksplozji, gradu, huraganu, lawiny, osuwania się ziemi, powodzi, pożaru, rabunku, uderzenia pioruna, uderzenia przedmiotu w środek transportu, wandalizmu, wypadku środka transportu, zapadania się ziemi, kradzieży mienia wraz ze środkiem transportu i kradzieży z włamaniem

Zakres ubezpieczenia można rozszerzyć o dodatkowe ryzyka takie jak:
  • pokrycie uzasadnionych kosztów procesu związanych z dochodzeniem roszczeń przez poszkodowanego,
  • pokrycie koszty wynikających z zastosowania środków podjętych w celu zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów, jeżeli były celowe, chociażby okazały się bezskuteczne,
  • pokrycie kosztów związanych z koniecznością przeładunku towaru lub jego przechowania.

 
 
 
© Przemysław Mazur - ubezpieczenia 2014. Wszelkie prawa zastrzeżone.  Projekt i wykonanie: Kiba Studio