POLITYKA PRYWATNOŚCI / KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

POLITYKA PRYWATNOŚCI / KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych podanych w formularzu kontaktowym.

1. Administratorem danych osobowych jest Przemysław Mazur Centrum Finansowo-Ubezpieczeniowe z siedzibą we Wrocławiu, przy ulicy Horbaczewskiego 29a, 54 – 130 Wrocław. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych należy się kontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej mazur@mazurubezpieczenia.pl, telefonicznie pod numerem telefonu +48 608 779 077 lub pisemnie na adres siedziby firmy.

2. Zakres przetwarzania danych osobowych podanych w formularzu obejmuje: imię i nazwisko, adres e-mail i numer telefonu, dane pojazdu, dane przedmiotu ubezpieczenia, jeżeli zostały podane w treści wiadomości. Dane te będą przetwarzane w celu zainicjowania kontaktu i uzyskania informacji zwrotnej ze strony Przemysław Mazur Centrum Finansowo-Ubezpieczeniowe.

3. Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do przygotowania oferty ubezpieczenia, przygotowania programu ubezpieczeniowego, zawarcia umowy ubezpieczenia, w tym do: przygotowania szczegółowej oferty i treści umów ubezpieczenia, zawarcia i realizacji umów ubezpieczenia, oceny ryzyka ubezpieczeniowego, rozliczania wynikających z umów ubezpieczenia należności, wykonywania niezbędnych czynności administracyjnych i raportowych, przygotowywania i wysyłki monitów oraz przypomnień o zbliżających się terminach zapłaty kolejnych składek wynikających z zawartych umów ubezpieczenia, wysyłki ofert kontynuacji umów ubezpieczenia w kolejnym roku polisowym, wysyłania ofert handlowych i informacji produktowych związanych z ubezpieczeniami

4. Podanie danych w formularzu kontaktowym jest dobrowolne, ale konieczne do zainicjowania kontaktu za jego pośrednictwem i uzyskania informacji zwrotnej.

5. Podstawą prawną przetwarzania tych danych osobowych będzie uprzednio wyrażona zgoda tj. art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 2016 r. (zwany dalej RODO).

6. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu, gdy nie zostanie cofnięta wyrażona dobrowolnie zgoda.

7. Osobom, których dane osobowe są przetwarzane przysługuje prawo do dostępu do treści danych oraz ich poprawiania, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniem danych osobowych.

8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

FORMULARZ KONTAKTOWY

Zapytanie firma

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Przemysław Mazur Centrum Finansowo-Ubezpieczeniowe danych osobowych podanych w formularzu kontaktowym w celu zainicjowania kontaktu i uzyskania informacji zwrotnej. Klauzula informacyjna RODO.

© Przemysław Mazur – ubezpieczenia 2014-2020. Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i wykonanie: Kiba Studio 

Polityka prywatności / Klauzula informacyjna RODO

© Przemysław Mazur – ubezpieczenia 2014-2021. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Polityka prywatności / Klauzula informacyjna RODO

Informacja o dystrybutorze ubezpieczeń

© Przemysław Mazur – ubezpieczenia 2014-2021. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Polityka prywatności / Klauzula informacyjna RODO

Projekt i wykonanie: KIBA Studio